مناسبت ها

مقاطع تحصیلی

 توجه: 

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی باید از بین دو درس اختیاری:

1- کارآفرینی  2- مهارت های زندگی دانشجویی 

و مازاد بر سقف واحدها یکی را به دلخواه انتخاب و بگذرانند.

 

کارشناسی ارشد

حسابداری

جدول دروس  
مهندسی عمران- راه و ترابری جدول دروس  

مهندسی معماری-داخلی

جدول دروس  

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت

جدول دروس

 

مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنیک

جدول دروس

 

مهندسی عمران - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (Gis)

جدول دروس

ترم بندی 

مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

جدول دروس

ترم بندی

مهندسي عمران – مهندسي آب

جدول دروس

ترم بندی

مهندسي عمران – مهندسی آب و فاضلاب

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی عمران - سازه

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی معماری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی عمران – زلزله

جدول دروس

ترم بندی

مشاوره-مشاوره خانواده جدول دروس ترم بندی
بازیگری جدول دروس ترم بندی
مهندسی کامپیوتر نرم افزار جدول دروس ترم بندی
     

کارشناسی پیوسته

   

روانشناسی

جدول دروس ترم بندی
مدیریت بازرگانی جدول دروس  

ادبیات نمایشی

جدول دروس  

مهندسی برق

جدول دروس

 

بازیگری-کارگردانی

جدول دروس

 

مهندسي عمران

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی معماری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی کامپیوتر

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی نقشه برداری

جدول دروس

ترم بندی

حسابداری

جدول دروس

ترم بندی

فقه و مبانی حقوق

جدول دروس

ترم بندی

حقوق

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی صنایع

جدول دروس

ترم بندی

مشاوره  جدول دروس ترم بندی
مدیریت اموربانکی جدول دروس ترم بندی
مهندسی شهرسازی جدول دروس ترم بندی
     

کارشناسی ناپیوسته

   

مهندسی تکنولوژی عمران

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی معماری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی ساختمان

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی عمران – آب و فاضلاب

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی کامپیوتر – نرم افزار

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات Ict- کاربردهای Ict

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات Ict- مدیریت Ict

جدول دروس

ترم بندی

مهندسی شهرسازی

جدول دروس

ترم بندی

     

کاردانی پیوسته

   

کارداني کامپیوتر – نرم افزار

جدول دروس

ترم بندی

کارداني ساختمان – کارهای عمومی ساختمان

جدول دروس

ترم بندی

کارداني نقشه برداری – نقشه برداری

جدول دروس

ترم بندی

کارداني حسابداری و بازرگانی- حسابداری

جدول دروس

ترم بندی

کارداني نقشه کشي معماري -معماري

جدول دروس

ترم بندی

     

کاردانی ناپیوسته

   

کاردان فني عمران – ساختمانهای بتنی

جدول دروس

ترم بندی

کاردان فني عمران – کارهای عمومی ساختمان

جدول دروس

ترم بندی

کاردان فني عمران - نقشه برداری – ژئودزی

جدول دروس

ترم بندی

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017