مناسبت ها

کارشناس آموزش

 

    

 

 ملیحه سادات حسینی

 

  پست سازمانی: کارشناس امورآموزش

 

 تلفن: 32627958-017  و  09032227958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017