مناسبت ها

صندوق رفاه

 

واحد رفاه و تسهیلات

نام و نام خانوادگی: سمیه برغمدی
سمت: کارشناس امور مالی

 

 


وام های شهریهمدارک مورد نیاز برای ثبت وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی در سامانه صندوق رفاه

 

      1- داشتن یک ضامن کارمند که در صورت بازنشسته بودن باید نامه کسر از حقوق هم داشته باشد. (نمونه نامه در انتهای همین صفحه)

      2- داشتن شماره حساب و شماره شبا بانک تجارت

      3- آماده سازی سند محضری طبق نمونه در انتهای همین صفحه (دانشجو همراه با ضامن معتبر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و نسبت به تنظیم سند تعهد محضری اقدام مینماید).                        

  

توجه:

پس از انجام مراحل درخواست وام طبق آموزش درخواست وام شهریه در سامانه صندوق رفاه به آدرس

https://refah.swf.ir/Account/Login/?ReturnUrl=%2F ، سند محضری، فتوکپی شناسنامه و کارت ملی و درصورت

داشتن ضامن بازنشسته نامه کسر از حقوق را باید به واحدمالی به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

 

 


دانلود آموزش درخواست وام شهریه


فرم های مرتبط:


     * نمونه فرم سند تعهد محضری

     * نمونه فرم  نامه کسر از حقوق

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017