مناسبت ها
  • شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان وی را تسلیت عرض می کنیم....

تفاهم نامه ها

ردیف اداره/شرکت/نهاد نوع تفاهم سال انعقاد قرارداد
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی 1390
2 دانشگاه گنبد کاووس تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی 1390
3 دانشگاه صنعتی شاهرود تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی 1390
4 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی 1390
5 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی 1391
6 شرکت آب منطقه ای استان گلستان تفاهم نامه همکاری آموزشی- پژوهشی 1391
7 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان تفاهم نامه پژوهشی 1392
8 شرکت ملی پخش فراورده-های نفتی ایران منطقه گلستان تفاهم نامه همکاری مشترک علمی، پژوهشی و فناوری 1396
9 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان تفاهم نامه همکاری آموزشی-  پژوهشی 1397
نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017