مناسبت ها

معرفی دانشگاه

مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی  لامعی گرگانی مؤسسه ای است با مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موافقت قطعی 7/5/85 شورای گسترش آموزش عالی) که به آموزش دانشجویان که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش پذیرفته شده اند می پردازد.

 

موضوع مؤسسه

  فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط در چارچوب مبانی آموزشی انقلاب اسلامی – پذیرش دانشجو پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت، همکاری با مراکز علمی کشور به منظور گسترش و اعتلای آموزشی و پژوهشی در کشور به استناد مجوز شماره 645 مورخه 3/6/86 صادره از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری.

 

اهداف

    1- تلاش در جهت دستیابی به اهداف مدون شورای عالی انقلاب فرهنگی

    2- ایجاد بستری مناسب برای فعالیتهای علمی، پژوهشی و فرهنگی

    3- کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه، اشتغالزایی

    4- مشارکت در توسعه آموزش عالی و پژوهشهای علمی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

     5- کاهش تصدی گری و هزینه های دولت و سرمایه گذاری در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی

     6- کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی کشور به ویژه استان گلستان و تنوع بخشی به فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

     7- تلاش منظم، هدفدار و سازمان یافته و تقویت تفکر صحیح در قالب فعالیت های متناسب با سن و جنس در حوزه علمی و فرهنگی

     8- انجام خدمات فنی و مشاوره ای و برگزاری دوره ها و کارگاهها ی علمی و تخصصی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارتهای تخصصی

 

رشته های موجود در مؤسسه:

  - کارشناسی ارشد:

    1- مهندسی عمران - راه و ترابری
    2- مهندسی معماری - داخلی
    3- حسابداری
    4- مهندسي عمران – مهندسي محیط زیست
    5- مهندسي عمران – مهندسي مدیریت منابع آب
    6- مهندسی معماری
    7- مهندسی عمران سازه

    8- مهندسی عمران-مهندسی ژئوتکنینک

    9- مهندسی عمران-سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)

   10- مهندسی عمران-مهندسی مدیریت ساخت
   11- مهندسی عمران-سازه
   12- مشاوره-مشاوره خانواده
   13- بازیگری
   14- مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

 - کارشناسی پیوسته:

    1- ادبیات نمایشی

    2- مدیریت بازرگانی

    3- روانشناسی

    4- مهندسي عمران
    5- مهندسي معماری
    6- مهندسی کامپیوتر
    7- مهندسی عمران-نقشه برداری
    8- مهندسی صنایع
    9- حسابداری
    10-حقوق
    11- بازیگری
    12- مهندسی برق 
    13- مشاوره
    14- مدیریت امور بانکی
    15- مهندسی شهرسازی

 

 - کارشناسی ناپیوسته:

    1- مهندسي اجرایی عمران
    2- علمی کاربردی معماری
    3- مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار
    4- مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
    5- علمی کاربردی حسابداری
    6- مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات Ict- کاربردهای Ict
    7- مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات Ict- مدیریت Ict
    8- مهندسی شهرسازی

 

 - کاردانی ناپیوسته:

    1- کاردان فني عمران
    2- کاردانی نقشه برداری     

 

 - کاردانی پیوسته:

    1- کارداني کامپیوتر – نرم افزار
    2- کارداني ساختمان – کارهای عمومی ساختمان
    3- کارداني نقشه برداری – نقشه برداری
    4- کارداني حسابداری و بازرگانی- حسابداری
    5- کارداني نقشه کشي معماري -معماري

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017