مناسبت ها

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال تحصیلی 1401–1400

 

 نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

ثبت نام دانشجویان سنوات قبل از 1400/06/20 لغایت 1400/06/23 فقط از طریق اینترنت

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری سال 1400 طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور

شروع کلاسها: 1400/06/27

حذف واضافه دانشجویان:  6 و 7 مهرماه 1400

پایان کلاسها: 15 دی ماه

شروع امتحانات: 18 دی ماه                   

نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

ثبت نام کلیه دانشجویان از 1400/11/16 لغایت 1400/11/19 فقط از طریق اینترنت

شروع کلاسها: 140/11/23

حذف واضافه دانشجویان: 8 و 9 اسفند ماه

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017