مناسبت ها
  • شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان وی را تسلیت عرض می کنیم....

آیین نامه ها و فرم ها

 

- آیین نامه آموزشی، دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

- صورتجلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی کلیه رشته ها به جز معماری

- صورتجلسه دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی معماری

- فرم اعلام نمره

- فرم انصراف از تحصیل

- فرم حذف اضطراری

- فرم معرفی به استاد

- فرم مرخصی تحصیلی

- فرم درخواست تمدید

- فرم تسویه حساب

- دفترچه کارآموزی

- فرم گزارش هفتگی کارآموزی

- فرم آمادگی به دفاع کارشناسی معماری

- فرم آمادگی به دفاع کارشناسی بازیگری

- شیوه نامه رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

- تعهد نامه رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

- فرم انتخاب موضوع پروژه رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر

فرم انتخاب موضوع پروژه رشته کارشناسی مهندسی برق

فرم انتخاب موضوع پروژه رشته کارشناسی مهندسی صنایع

- فرم پروپوزال رشته کارشناسی معماری

- فرم پروپوزال رشته کارشناسی بازیگری

- فرم مجوز برگزاري جلسه دفاعيه پروژه نهايي

- فرم حضور و غیاب جلسات کرکسیون طرح نهایی

- شیوه نامه رشته کامپیوتر(Word)

- شیوه نامه رشته کامپیوتر(PDF)

نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی

الگوی نگارش

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017