مناسبت ها

اعضای هیأت علمی گروه فنی و مهندسی

 

 

شماره ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

رزومه کامل

1

بنفشه نوروزی

استادیار

مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی

دانلود

2

مریم شاکرسرای

مربی

مهندسی عمران -سازه

دانلود

3

ساره فخاری

دانشجوی دکتری

مهندسی معماری- طراحی شهری

دانلود

4

محدثه نظیف کار

مربی

مهندسی معماری- معماری

دانلود

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017