مناسبت ها

مدیر آموزش

 

 

   

     مدیر آموزش، تحصیلات تکمیلی دانشگاه: آقای رحمت اله نعمتی

     کارشناسی دبیری ریاضی

     پست الکترونیک:   nemati@lameigorgani.ac.ir


  

 

 

 

   

وظايف و مسئوليتهاي مدير امور آموزشي:

 

         1- نظارت بر ثبت نام و تعيين واحد دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه. 

         2- رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و اظهار نظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.
 
         3- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي، عملي آنان.
 
         4- نظارت بر صدور گواهينامه پايان تحصيلات و ريز نمرات و تأئيديه مدارك تحصيلي.

         5- نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان.

         6- نظارت بر امور نقل وانتقال دانشجويان با توجه به مقررات و ضوابط تعيين شده.

         7- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور مبادلات دانشجوئي و آموزشي.

         8- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذيصلاح.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017