مناسبت ها
03/8 1398

 

انسان از دیرباز در معرض انواع آسیب ها قرار داشت و این آسیب پذیری با توجه به بروز حوادث مختلف طبیعی و انسان ساز رو به گسترش می باشد.

حمایت های زیستی ، روانی و اجتماعی نقش بسزایی در کاهش آسیبهای وارده دارد .

تجریه جهانی ثابت کرده در بلایای گسترده نقش نیروهایی مردمی و داوطلب بسیاز حائز اهمیت می باشد. در همین راستا سازمان بهزیستی با اجرای طرح محب اقدام به جذب نیروهای متخصص داوطلب تحت عنوان همیار محب نموده است.

مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی لامعی گرگانی و مرکز مشاوره معنا مفتخر است اولین جلسه عضوگیری را در تاریخ 7 خرداد 98 در محل مؤسسه برگزار نماید. در این جلسه سرکار خانم قربان نژاد سوپروایزر استانی سازمان بهزیستی و مدرس لامعی گرگانی پذیرفت طرح محب اقدام به تشریح این طرح نمودند و اولین عضوگیری صورت پذیرفت. این طرح در کل استان برگزار خواهد شد. 

 

  

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017