مناسبت ها
02/18 1398

 

 

با حضور  اساتید برجسته دانشگاهی - کارشناسان مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری و هواشناسی

 

بررسی:

    پیشینه سیلابهای استان گلستان ، نقش سدهای احداث شده در سیل اخیر ، وضعیت استان در سیلابهای احتمالـی پیش رو....

 

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017