مناسبت ها
03/7 1397

رمضان یک باور، یک عشق، یک همدلی

یعنی همه مهربانی در خانواده لامعی

مراسم معنوی در عصر روز یکشنبه ششم خرداد ماه  و صرف افطاری با حضور مسئولین، اعضای هیأت علمی، کارکنان و خانواده های آنها در یک فضای صمیمی و دوستانه برگزار شد.

 

  

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017