مناسبت ها
03/1 1396

عاشقانه های تئاتر گرگان

زیبایی و هنر را پایانی نیست   چرا که مخلوق زیبا آفرین مطلق است

شامگاه روز شنبه 23 اردیبهت ماه 96 برای گرامیداشت روز جهانی تئاتر، دردانه عزیزان پیشکسوت هنر بی بدیل تئاتر گرگان میهمان ما بودند. همدل و همراه با یکی از بزرگان این هنر به نام استاد سهراب سلیمی سفره دلمان مفروش گامشان و آوای دلشان آرامبخش جمع عاشق...

آنچه روشنابخش این شب به یاد ماندنی بود سخن دل بود و دلدادگی و دوست داشتن.

 

 

 

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017