مناسبت ها

لینک کلاسهای ضبط شده آنلاین

 ارشد بازیگری

 

درس فنون بازیگری3 استاد آقای دکتر کوپال

لینک جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pe9ptwe2gwtc
لینک جلسه دوم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pqmv3mxo8wbc
لینک جلسه سوم https://lms.lameigorgani.ac.ir/pbaggjtbtrrc

 

درس بازيگري شيوه(متداكتينگ) استاد آقای دکتر کوپال

لینک جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pjrw5zyy2hix

 

درس بازيگري در تئاتر شرق استاد آقای دکتر کوپال

لینک جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/psefyy5t267n

لینک جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pla67kl91soc

 

درس بازيگري در سينما استاد آقای دکتر کوپال

لینک جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/p8socwfsuafo

لینک جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pw3jnb5ziyiv

 

 

درس تحليل نمايشنامه هاي كلاسيك استاد آقای دکتر کوپال

لینک جلسه اول

https://lms.lameigorgani.ac.ir/plit2ob80hmc

لینک جلسه دوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/pq5lvw9dbffh

لینک جلسه سوم

https://lms.lameigorgani.ac.ir/paxb7kkwunvh
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017