مناسبت ها

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه

 

 

برنامه کلاس های آنلاین روز یکشنبه

نام درس

استاد

ساعت

آدرس لینک

دانش خانواده و جمعیت شفقتی 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/daneshkhanevade
اندیشه اسلامی2 کارگزار 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/andishe2k
طرح نهائی فخاری 9-12 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tarhnahaei
مهارت های زندگی دانشجویی شفقتی 9:45-11:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/maharat
انقلاب اسلامی ایران کارگزار 9:45-11:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/enghelabk
مبانی شهرسازی و برنامه ریزی شهری فخاری 10-11:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabanishahrsazishahri
فلسفه مقدماتی شرق موسوی رکنی 11:30-13 https://lms.lameigorgani.ac.ir/falsafehmoghadamatishargh
ریاضیات مهندسی نعمتی 11:30-13:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/riaziatmohandesi
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن اسماعیلی 12-13:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tarikhvamakatebravanshenasi
حقوق بین المللی عمومی(1) کشیری 13-14:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/beinolmelaliomomi1
آشنایی با فلسفه اسلامی موسوی مطلق 13:30-15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ashenaeifalsafe
روشها و فنون راهنمايي و مشاوره سالاری 13:30-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshhavafonon
کلیات حقوق جزا حاجی محمدی 14:45-16:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/koliathoghoghjaza
اندیشه اسلامی1 حسینی 15-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/andishe1
روانشناسی اعتیاد عین علی کیا 15-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasietiad
آسيب شناسي رواني ایری 15:45-17:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/asibshenasiravany
آمار استنباطي پيشرفته نوری 17:30-19 https://lms.lameigorgani.ac.ir/amarestenbatipishrafte
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017