مناسبت ها

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه

 

برنامه کلاس های آنلاین روز شنبه

نام درس

استاد

ساعت

آدرس لینک

اخلاق و تربیت اسلامی کاهه 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/akhlagh
مشاوره در مسائل و مشکلات تحصیلی جوان بخش 8:30-10 https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaveredarmasaelvamoshkelatta
حكمت هنر اسلامي حکیمی 8:30-10 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hekmathonareslaminew
تفسیر موضوعی قرآن کاهه 9:45-11:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tafsir
فنون بازیگری(1) کاکاسلطانی 10:30-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/fononbazigari1
ریاضیات آمار،معادلات دیفرانسیل-معادلات دیفرانسیل نعمتی 11:30-13:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/moadelat
مباحث اصلی در روانشناسی1 اسماعیلی 12-13:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabahesaslidarravanshenasi1
بداهه سازی کاکاسلطانی 12:45-14:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/bedahesazi
متون روانشناسی به انگلیسی2 معصومی 14-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/motonravanshenasienglisi2
تاریخ تحلیلی صدر اسلام رمرودی 15-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tarikheslam
ديدن و تحليل بازيگري کاکاسلطانی 15-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/didanvatahlilbazigari
نظريه هاي بازيگري در قرن بيستم(1) کاکاسلطانی 17-18:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/gharnbistom1
حركت و بدن کاکاسلطانی 18:45-21 https://lms.lameigorgani.ac.ir/harkatbadan
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017