مناسبت ها

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه

 

برنامه کلاس های آنلاین روز پنجشنبه

نام درس

استاد

ساعت

آدرس لینک

تصميم گيري چند معياره مكاني آرخی

8-12

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tasmimgirimakani
کنترل کیفیت منابع آب-مدیریت کیفی منابع آب صادقی

8-10

https://lms.lameigorgani.ac.ir/keifimanabeab
هوش محاسباتی در GIS قلی پور

8-10:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoshmohasebatidargis
نظريه ها و روشهاي مشاوره گروهي موسوی 

8-10:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/nazareivaraveshmoshaveregorohi
سنجش و ارزيابي در مشاوره خانواده و ازدواج  ایری

8-10:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/sanjeshvaarzyabidarmoshaverehkhanevadeh
مهندسي فاكتورهاي انساني توماج پور

8:30-10

https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandesifaktorensani
كاربردRS و GIS در مهندسي عمران و آزمايشگاه صادقی

10-12

https://lms.lameigorgani.ac.ir/karbordgisrs
داده کاوی روشنی

10-12:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/dadekavi
مشاوره خانواده ارشد  ایری

10:30-12

https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaverehkhanevadeharshad
برنامه ريزي فضايي و آمايش سرزمين کامیاب

10:30-12:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/barnamehrizifazaeivaamayeshsarzamin
 تمرين فنون مشاوره در آزمايشگاه موسوی 

10:30-13

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tamrinmoshaverehdarazmayeshghah
معماری نرم افزار صادقیان

11:30-14

https://lms.lameigorgani.ac.ir/memarinarmafzar
 مديريت كيفي منابع آب  صادقی

11:45-14

https://lms.lameigorgani.ac.ir/modiriyatkeyfimanabehab
سمينار  روشنی

12:30-14

https://lms.lameigorgani.ac.ir/seminararshad
مشاوره ازدواج  حاجیلری

12:30-14:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaverezdevajarshad
سامانه اطلاعات مكاني پيشرفته سیدی

13-17

https://lms.lameigorgani.ac.ir/makanipishrafteh
هدايت و مشورت در اسلام سالاری زارع 

13:30-15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hedayatvamashveratdareslam
سمینار آرخی 

14-16:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/seminarnaghshebardari
پايگاه داده پيشرفته‏ روشنی

14-16:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/paygahdadepishrafte
توصيف و وارسي برنامه ها صادقیان 

14:15-16:45

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tosifvavaresibarnameh
هيدرولوژي مهندسي پيشرفته-هیدرولوژی پیشرفته زائرپور

14:30-16:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/hidrolojipishrafte
مقدمات طراحي معماري(3)‏- بیان معماری(2) زرین نیا

15-18

https://lms.lameigorgani.ac.ir/moghadamatmemari3
دینامیک سازه ها عباسی

15-17:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/dinamiksazehha
روش هاي تحقيق پيشرفته در علوم تربيتي و روان شناسي نوری

15-17:15

https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshtahghighdarolomtarbiyati
مهندسي نرم افزار پيشرفته‏ روشنی

16:15-18:30

https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandesinarmafzarp
تحلیل مکانی پیشرفته در GIS قلی پور

17-19

https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahlilmakanipishraftegis
 سمينار مسائل خانواده و ازدواج نوری 

17:30-19

https://lms.lameigorgani.ac.ir/seminarmasaelkhanevadehvaezdevaj
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017