مناسبت ها
  • شهادت آیت الله سیدابراهیم رئیسی و همراهان وی را تسلیت عرض می کنیم....
02/26 1403

... از مخمل لاله پیرهن کرد شهید

و بار دیگر مهر، عشق به وطن، اصالت ها...

آنجا که عشق پای دل می شود و برای دفاع از مام وطن به دریا می زند و تکیه بر اصالت ها دفاع از گوهر مام وطن به او جان می بخشد و سرانجام جان به جانان می سپارد.

آغاز شرح این قصه ی پر غصه در نمایش خیابانی سفر از دهلران با بازی هنرمند ارجمند آقای آبسالان با بهره گیری از عنصر ارتباط با تماشاگران می باشد و ..

مادر در حسرت فرزند، به فرزند می رسد فرزندی برای مام وطن تا به دست دل پاروی عشق بر گرفته به دریا زند دریای مقدس وطن که رنگ آن به خون جوانانش همچنان رنگین است حتی اگر دریای نیلگونش به رنگ خون گیرد همچنان کهن بوم ایران خواهد ماند چرا که عشق مردنی نیست.

ناخدای این کشتی با تکیه بر اصالت ها فریاد میدارد برای شدن باید رفت تا ماندنی شد.

مادر ....مادر و مام وطن بر تارَک عالم همچنان خواهد درخشید چرا که هر جا بویی، سویی و رویی از فرهنگ و تمدن کهن بوم ایران است مهر و مهربانی و فداکاری و دوست داشتن آنجا می درخشد.

زمان 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 1403 در محوطه ورودی ساختمان دانشگاه لامعی گرگانی

یک سلام ، یک درود و یک دستمریزاد به همه آنانی که نماد دفاع از وطن را به تصویر می کشند.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017