مناسبت ها
09/26 1398

دانشجو سرمایه ی حقیقی وطن

در دنیای توسعه یافته و در حال توسعه توجه به نقش نیروی انسانی بر کسی پوشیده نیست. و دست یافتن به اهداف عالی کشور تنها و تنها به اتکای نیروی جوان آگاه و دلسوز میسر می شود، چرا که امروزه تکیه بر منابع زیرزمینی و خداداد راه گشا نخواهد بود.

زین سبب برای ارج نهادن به سرمایه های حقیقی وطن به مناسبت هفته ی دانشجو و جشن فار غ التحصیلی، با تشکیل ستاد برگزاری به ریاست معاونت آموزشی بر آن شدیم به سهم خود مقام والای دانشجو را ارج نهیم و در این راه از نظرات مدیران، کارمندان و دانشجویان حال و گذشته­ی مؤسسه بهره جستیم و پس از برگزاری 5 جلسه برنامه های پیشنهادی حوزه­ی دانشجویی به تصویب رسید و پس از اطلاع رسانی و انجام مقدمات و نظارت بر تمرینات گروه های موسیقی و نمایش برنامه تدوین شده درروز  چهارشنبه مورخ 20 آذر رأس ساعت 10:30 در سالن همکف مؤسسه برگزار گردید که تصاویر ذیل گویای شرح مجملی از این برنامه ی پر شور و هیجان می­باشد.

 

 

  

 

   

    

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017