مناسبت ها

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه

برنامه کلاس های آنلاین روز دوشنبه  
 درس استاد ساعت  لینک کلاس
محاسبات عددی نعمتی ساعت 9:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohasebatadadi
اقتصاد خرد وزیری ساعت 9:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/eghtesadkhord
مشاوره در سازمان ها علی محمدخانی ساعت 9:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaverdarsazemanha
موسيقي در نمايش محمدنژاد ساعت 9:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mosigidarnamayesh
آيين دادرسي مدني(2) موسوی ساعت 9:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/dadresimadani2
مهندسي آب و فاضلاب و پروژه‏ نوروزی ساعت 10:15-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandesiabvafazelab
آمار كاربردي (2)/آمار و احتمالات مهندسي نظری ساعت 10:15-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/amarkarbordi2
 روش اجزا محدود  عباسی ساعت 10:15-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshajzamahdod
 معماري اسلامي 2‏  نظیف کار ساعت 10:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/memarieslami2
 روانشناسي فيزيولوژيك  میری دوزینی ساعت 9:30-8 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasifiziyolozhik
اصول حسابداری1 خلیل زاده ساعت 11-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/osolhesabdari1
تمرین عملی مشاوره شغلی علی محمدخانی ساعت 11:15-9:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tamrinelmimoshavereshoghli
ریاضی عمومی1 نعمتی ساعت 12-9:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/riaziomomi1
 حقوق مدني(3) كليات قراردادها  موسوی ساعت 12-9:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghmadani3
 فنون مشاوره و روان درماني   میری دوزینی ساعت 11:15-9:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/fononmoshaverevaravandarmani
 روانشناسی یادگیری  پارسامهر ساعت 11:15-9:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasiyadgiri
 روانشناسی شخصیت  شفائی املشی ساعت 11:15-9:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasishakhsiat
مبانی جامعه شناسی موسوی رکنی 10-11:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabanijameshenasi
 معماری معاصر2  فخاری ساعت 12-10:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/memarimoaser2
رياضي كاربردي (2)/رياضي عمومي2-هندسه دیفرانسیل حسام ساعت 12:30-10:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/riyazikarbordi2
حسابداري مديريت خلیل زاده ساعت 13:15-11 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hesabdarimodirat
 شیوه های اصلاح و تغییر  پارسامهر ساعت 13-11:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/shivehayeeslahtaghir
کارگاه بازیگری و کارگردانی رادیو محمدی ساعت 13:30-11:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/radio
 مشاوره بهداشت رواني  ساوری ساعت 13:30-12 https://lms.lameigorgani.ac.ir/moshaverbehdashtravani
 ساختمان2 مهدی پور ساعت 14-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakhteman2
 حقوق مدني(5) حقوق خانواده  موسوی ساعت 13:45-12:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghmadani5
 مديريت و كنترل پروژه  زنگانه ساعت 14:30-12 https://lms.lameigorgani.ac.ir/modiriyatvakontorolporoje
مقدمه علم حقوق کشیری ساعت 14-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/moghadamehelmehoghogh
چارچوب مفاهيم گزارشگري مالي خلیل زاده ساعت 15-13:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/charchobmali
 مهندسي پي‏  مهدوی ساعت 15-13:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandesipey
 روانشناسی سلامت  ساوری ساعت 15-13:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasisalamat
نمايشنامه نويسي براي راديو کوهی ساعت 15:30-14 https://lms.lameigorgani.ac.ir/namayeshradiyo
 ديدن و تحليل نمایش2  محمدی  ساعت 15:30-14 https://lms.lameigorgani.ac.ir/didanvatalilnamayesh2
زبان خارجه عمومی معصومی ساعت 16-14 https://lms.lameigorgani.ac.ir/zabankhareje
 متون فقه(1) فقه معاملات  حاجی محمدی ساعت 15:30-14 https://lms.lameigorgani.ac.ir/motonfeghe1
 فلسفه علم روانشناسی  موسوی مطلق ساعت 15:30-14  https://lms.lameigorgani.ac.ir/falsafeelmeravanshenasi
خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر‏ کتولی ساعت 15:30-14  https://lms.lameigorgani.ac.ir/khastgahnazariemoaser
 اندركنش خاك و سازه  عباسی ساعت 16:45-14:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/andarkoneshkhakvasazeh
 بناهای آبی  احمدی ساعت 17-14:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/banahayeabi
 روشهاي توليد  توماج پور ساعت 17-15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshtolid
 آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث1/آموزه هاي مشاوره اي در قرآن و حديث  ساوری ساعت 16:45-15:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/amozehayeghranvahadis1

 اصول فقه1

 موسوی مطلق ساعت 17-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/osolfeghhe1

معماري معاصر(1)‏-آشنايي با معماري معاصر‏

فخاری ساعت 17-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/memarimoaser
 قواعد فقه1 مدنی  حاجی محمدی ساعت 16:30-15:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ghavaedfegh1
تئوري حسابداري1 سعیدی ساعت 18-15:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/teorihesabdari1
زبان پیش دانشگاهی معصومی ساعت 17:30-16 https://lms.lameigorgani.ac.ir/zabanpishdaneshgahi
مديريت كيفيت و بهره وري  ایزانلو ساعت 19-17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/modiriyatkeyfiyat
روش تحقيق و تدوين پايان نامه‏ پاسیان ساعت 18:30-17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshtahghighvatadvin
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017