مناسبت ها

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه

 

برنامه کلاس های آنلاین روز چهارشنبه

نام درس

استاد

ساعت

آدرس لینک

فیزیک2 - فیزیک کاربردی تاجیک نزاد 8-10:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/fizik
بیان معماری(1) عینعلی 8-10 https://lms.lameigorgani.ac.ir/bayanmemari1
نور و صدا در نمایش املشی 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/norvaseda
حقوق اساسی(1) موسوی 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghasasi1
فیزیولوژی اعصاب و غدد فرهنگ نیا 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/fiziolojiasab
فنون بازيگري3 کوپال 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/fonobazigari3
كارگاه بازيگري3 کاظمیان 8-11 https://lms.lameigorgani.ac.ir/kargahbazigari3
روانشناسي تحولي2 شیرآبادی 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahavoli1
اصول حسابرسي2  خلیل زاده 8-10:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/osolhesabresi2
دستگاه هاي ساختماني‏  شاکرسرای 8-9:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/dastghahsakhtemani
حقوق تجارت الكترونيك نرجس قادری 8:30-10 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tejaratelecteronic
مديريت و مقررات پيمان زنگانه 8:30-10:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/modiriatmogharratpeyman
حقوق اساسي3  کشیری 8:45-10:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghasasi3
ساختمان داده ها‏  امیری 9-11:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sakhtemandade
تحلیل نمایشنامه های کلاسیک کوپال 9:30-11 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahlilnamayeshnamekelasic
حقوق معماري ارشد  فخاری 9:30-11 harps://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghmemariarshad
مبانی کارگردانی بنی عقیل 10-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabaninew
مقدمات طراحی معماری1 عینعلی 10:15-12:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/moghadamattarahimmari1
روش های ساخت  زنگانه 10:30-12:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/raveshsakht
حقوق بین المللی عمومی3  کشیری 10:30-12 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghomomi3
بازار سرمايه و ابزار تأمين مالي اسلامي  خلیل زاده 10:30-12:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/bazarsarmayeh
حقوق اداري(1)‏ نرجس قادری 10:30-12 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghedari1
شيوه هاي بيان معماري داخلي فخاری 11-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/shivehhayebayanmemaridakheli
آزمايشگاه روسازي  ذاکر 11-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/azrosazi
روانشناسي و مشاوره خانواده/مشاوره خانواده کریم آبادی 11-12:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/ravanshenasivamoshaverekhanevadeh
كارگاه كارگردانی3  کاظمیان 11:15-14:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/karghardani3
نظريه زبانها و ماشين ها‏  امیری 11:30-13:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/nazareizabanvamashin
برنامه ريزي حمل و نقل  انصاری مقدم 12-14 https://lms.lameigorgani.ac.ir/barnamerizihamlvanaghl
طرح معماري ارشد3  کتولی 12-16 https://lms.lameigorgani.ac.ir/trhememariarshad3
تحقيق در عمليات مسلمی پور 12:15-14:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahghighdaramaliat
حقوق بين الملل خصوصي2  کشیری 12:15-13:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghbeynolmelalkhososi2
جامعه شناسی حقوق قادری 12:15-13:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/jameshenasihoghogh
طرح معماري داخلي يك روحی 12:30-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tarhmemaridakheli1
مهندسي ترافيك پيشرفته ذاکر 13-15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandesiterafikpishrafte
مباني حسابداري مديريت  خلیل زاده 13-15:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabanihesabdarimodiriyat
سمينار و روش تحقيق  احمدی 13-14:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/seminarvaraveshtahghigh
 آزمون هاي روانشناختی2  سیمایی 13-14:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/azmonravanshenakhti2
پردازش تصاوير رقومي‏ آرخی 13-17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/pardazeshroghomi
آسيب شناسي رواني2  اکابری 13:30-15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/asibshenasiravani2
مهندسي پي پيشرفته غریب 14-16:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mohandespeypishrafte
مصالح ساختمانی انصاری 14-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/masalehsakhtemani
جرم شناسي  حسینی پاسندی 14-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/jormshenasi
حقوق جزاي عمومي3 کشیری 14-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghjazaomomi3
زبان تخصصي‏  معصومی 14-15:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/zabantakhsosi
سيستم هاي پرداخت حقوق و دستمزد  تارم 14:15-16:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/sistemhoghoghvadastmozd
تكنولوژي عالي بتن احمدی 14:30-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/teknolojialineton
مباني انتقال و انتشار و مدلسازي آلاينده ها زائرپور 14:30-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/mabanienteghalvamodelsazi
نقشه برداري در معماري‏ موسوی 14:30-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/naghshebardaridarmemari
نظريات معاصر در نمايش غرب  کاظمیان 14:30-16 https://lms.lameigorgani.ac.ir/nazariyatmoaserdarnamayeshghab
رفتار سازماني فندرسکی 15-16:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/raftarsazmaniravanshenasi
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها1  توماج پور 15:15-17:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/kontorolmojodi1
كاربرد كامپيوتر در روانشناسي  نوملی 15:15-16:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/karbordcompouterdarravanshenasi
تكنولوژي و مواد روسازي ذاکر 15:15-17:15 https://lms.lameigorgani.ac.ir/teknolojivamavadrosazi
 متون حقوقي(1) حقوق خصوصی  موسوی مطلق 15:30-17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/motonhoghoghi1
 متون روانشناسي به انگليسي1/متون مشاوره انگليسي(1)  معصومی 15:30-17 https://lms.lameigorgani.ac.ir/motonravanshenasienglisi1
ژئوتكنيك دريايي غریب 16-18 https://lms.lameigorgani.ac.ir/jeoteknikdaryaei
حقوق جزای عمومی(1) حسینی پاسندی 16-17:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/hoghoghjazayeomomi1
برنامه دهي و روش هاي طراحي  آقاجان بیگلو  16-18 https://lms.lameigorgani.ac.ir/barnamehdehivaraveshtarahi
كارگاه پيشرفته ي بازيگري و كارگردانی2  کاظمیان 16-19 https://lms.lameigorgani.ac.ir/karghahpishraftehbazigari2
مدیریت در نقشه برداری موسوی 16:15-17:45 https://lms.lameigorgani.ac.ir/modiriatnaghshebardari
 اصول مهندسي تصفيه آب و فاضلاب  زائرپور 16:45-19 https://lms.lameigorgani.ac.ir/osoltasfiyehabvafazelab
رياضيات عالي مهندسي  حاجی میرقاسمی 16:30-18:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/riyazimohandesi
تحليل مكاني پيشرفته درGis قلی پور 17-19 https://lms.lameigorgani.ac.ir/tahlilmakanipishraftegis
ارزيابي كار و زمان ایزانلو 17-19 https://lms.lameigorgani.ac.ir/arzyabikarvazaman
اصول GIS موسوی 18-19:30 https://lms.lameigorgani.ac.ir/osolgis
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017