مناسبت ها

کتابخانه

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                  برنامه کاری کتابخانه


                
چارت کتابخانه


                
آیین نامه کتابخانه و مرکز اسناد


                
لیست کتب موجود در کتابخانه


                 
شرایط عضویت


                 
فرم عضویت


                 
فرم صدور مجدد کارت


                 
مرجع


                 
پایان نامه

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017