مناسبت ها

شورای تحصیلات تکمیلی

 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور سياست‌گذاري و تدوین برنامه های دوره های کارشناسي ارشد و دکتري و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و تعيين راه‌کارهاي مناسب براي رشد و اعتلاي اين دوره‌ ها تشکیل می‌شود‌.

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

      - سياست گذاري و تدوين برنامه‌ها، آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي تحصيلات تکميلي.
      - همکاری با معاونت آموزشي دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیات رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب.
      - پیشنهاد طرح های مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و بلند مدت به شورای دانشگاه.
      - بررسی تاسیس رشته های تحصيلات تکمیلی جدید در دانشگاه و پیشنهاد آن به شوراي دانشگاه.
      - بررسی کليه امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان.
      - بررسی واظهار نظر در باره ساير مواردي که به شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارجاع می‌شود.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017