مناسبت ها

تقویم آموزشی

 

تقویم آموزشی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در سال تحصیلی 96–95

 

نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

ثبت نام دانشجویان سنوات قبل از 95/06/13 لغایت 95/06/15 فقط از طریق اینترنت

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسری سال 95 طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور

شروع کلاسها: 95/06/27

حذف واضافه دانشجویان:4 و 5مهرماه 95

پایان کلاسها: 16 دی ماه

شروع امتحانات: 18 دی ماه                    پایان امتحانات: 29 دی ماه

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ثبت نام کلیه دانشجویان از 95/11/11 لغایت 95/11/14 فقط از طریق اینترنت

شروع کلاسها: 95/11/16

حذف واضافه دانشجویان: 25 و 27بهمن ماه 95

پایان کلاسها: 18 خردادماه 96

شروع امتحانات: 20 خردادماه 96                    پایان امتحانات:1 تیر ماه 96

نیمسال تابستان سال تحصیلی 96-95

ثبت نام کلیه دانشجویان: 17 و 18 تیر ماه

شروع کلاسها: 24 تیرماه

پایان کلاسها: 26 مرداد ماه

شروع امتحانات: 29 مردادماه 96                    پایان امتحانات:31 مرداد ماه 96

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017