مناسبت ها

شوراهای دانشگاه

 

 در هفتمین جلسه هیأت امنا مورخه 89/11/14 آیین نامه شورای مؤسسه تصویب شد و این شورا فعالیت خود را در سال 1390 آغاز کرد. همچنین شوراهای تخصصی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در موسسه تشکیل و جلسات منظم خود را داشته اند.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017