مناسبت ها

رئیس مؤسسه

  

    

رئیس مؤسسه: دکتر مهدی مفتاح هلقی

 

پست الکترونیک:  meftah_m@lameigorgani.ac.ir 

 

رزومه

 

 

 

 

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017