مناسبت ها

رئیس مؤسسه

  

    

رئیس مؤسسه: دکتر مهدی مفتاح هلقی

 

پست الکترونیک:  meftah_m@lameigorgani.ac.ir 

 

رزومه

 

 

 

 

 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017