مناسبت ها
  • فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) ویاران با وفایش تسلیت باد...

مدیر پژوهشی

                                                      

                         

                          خانم مهندس محدثه نظیف کار

                          کارشناسی ارشد مطالعات معماری

                          فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

                          پست الکترونیک

                           دانلود رزومه کامل

 

           

 

    

شرح وظایف:

      - دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی و همکاران شاغل در مؤسسه و سایر مراکز وابسته.
      - تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پزوهشی و سیاستگزاری پژوهشی در سطح دانشکده.
      - تعیین کارشناسان علمی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پایان یافته.
      - نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی دانشکده.
      - تشویق و کمک به محققین در تنظیم و تدوین طرحهای پژوهشی.
      - ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهائی طرحهای پژوهشی به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و اخذ تصمیم نهایی.
      - اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی.

      - کمک به برگزاری همایشها و تشکیل دبیرخانه همایش.

      - درخواست برگزاری کارگاههای پژوهشی مورد نیاز اعضای هیأت علمی و کارکنان به مسئولین مربوطه و همکاری در جهت برگزاری کارگاهها در سطح دانشکده.

      - تعیین اولویتهای پژوهشی دانشکده با توجه به پیشنهادات مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیأت علمی.

      - دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم.

      - نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوط به امور پژوهشی به قسمتهای مختلف دانشکده و خارج دانشکده.

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017