مناسبت ها

برنامه کاری کتابخانه

ایام هفته ساعت
شنبه 14:15- 8
یکشنبه 14:15- 8
دوشنبه 14:15- 8
سه شنبه 14:15- 8
چهارشنبه 14:15- 8
پنج شنبه 13:15- 8
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017