مناسبت ها

اردوی آموزشی تفریحی کانون دانشجویی هلال احمر مؤسسه در محل اردوگاه کشوری مرحوم امیر محمد قاسمی دلند

اردوی آموزشی تفریحی کانون دانشجویی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی در محل اردوگاه کشوری مرحوم امیر محمد قاسمی دلند جمعیت هلال احمر استان گلستان همراه با برپایی آموزش مباحث پایه امدادی

 

  

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017