مناسبت ها
11/6 1400

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان عزیز

 ((وام شهریه دانشجويي))

نیمسال دوم 1401-1400

 

مراحل جهت درخواست وام دانشجويي:

1- دانشجويان متقاضي وام ابتدا به سایت صندوق رفاه دانشجویی (www.swf.ir) مراجعه نمايند . (بخش پرتال دانشجوی،فاز دو،درخواست وام شهریه بدهند.)

2-در پایان ،مراجعه به دانشگاه به همراه کارت دانشجویی جهت تاییدیه ثبت نام.

 

تذكرات:

1-دانشجویان وردی جدید سال تحصیلی 1400 و دانشجویان ورودی سال های گذشته که برای اولین بار تقاضای وام دارند  و تاکنون سند تعهد ارائه ننموده اند صرفا با ارائه سند تعهد جدید امکان دریافت وام دارند.

2- به دانشجويانی که مشروط و یا به هر دلیل انصراف و یا اخراج از تحصیل شده باشند وام تعلق نميگيرد .

3- دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیر جاری (سر رسید گذشته،معوق،مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی به صندوق یا سیستم بانکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات باشند وام تعلق نمیگیرد.

 

آخرین مهلت ثبت نام تا   1401/02/15

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017