مناسبت ها
10/21 1400

ضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان نهایی در مرحله پذیرش سوابق تحصیلی سال 1400 مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی، توجه پذيرفته شدگان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد.

   ثبت نام  از روز یکشنبه 1400/10/26 در زمان ساعت اداری(7:30 الی 13)، با در دست داشتن مدارک ذیل، به مؤسسه شخصاً مراجعه نمایید

* مدارک لازم:

- اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی و دو سری فتوکپی از آن (شامل دانش آموزان نظام جدید)

- ریزنمرات پیش دانشگاهی و فتوکپی از آن (شامل دانش آموزان نظام جدید(

- اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم و دو سری فتوکپی از آن

- ریزنمرات دیپلم و فتوکپی از آن

اصل شناسنامه و کارت ملي و دوسري فتوکپي از تمام صفحات آن  

 - ۶ قطعه عکس ۴*۳ تهیه شده در سال جاری برای خواهران و 8 قطعه عکس 4*3 در سال جاری برای برادران

مدرک نظام وظيفه عمومی جهت برادران و کپی آن 

- تأییدیه آخرین مدرک تحصیلی از طریق سامانه https://emt.medu.ir

  

تسهیلات:

- مساعدت در شرایط پرداخت شهریه

- استفاده از وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- استفاده از تغذیه دانشجویی

 

 

* تلفن های تماس جهت پاسخگویی: 32627958-017  و 09032227958  (ساعت پاسخگویی تلفنی 7:30 صبح تا 13 بعدازظهر می باشد) 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017