مناسبت ها
09/27 1400

تاریخ شروع دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات: 

1400/10/05 از طریق سایت سیستم جامع آموزشی می باشد.

دانشجویان میهمان، و دانشجویان فخرالدین برای دریافت کارت حضوراً به آموزش مراجعه نمایند.


توجه توجه!

 امتحانات به صورت آنلاین برگزار می گردد.

 

از آنجائیکه امتحان به صورت آنلاین توسط استاد برگزار می گردد نحوه برگزاری امتحان را با استاد هماهنگ نمایید.

 

   - عکس کارت ورود به جلسه را قبل از شروع امتحان برای استاد مربوطه ارسال نمایید، دانشجویانی که کارت ورود به جلسه خود را ارسال ننمایند نمره ای برای آنها منظور نمی گردد.

 

قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 1401- 1400 انجام مراحل ذیل الزامی است:

    - تکمیل فرم نظر سنجی اساتید از طریق سیستم جامع آموزشی

    - تسویه حساب کامل با واحد مالی

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017