مناسبت ها
08/24 1400

 

اساتید و دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

ضمن سپاس از زحمات و همراهی های شما عزیزان، با توجه به دستورالعمل ستاد کرونای کشور و شورای آموزش عالی استان گلستان مبنی بر بازگشایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در جلسه شورای آموزشی موسسه مقرر گردید که:

 

1- کلیه دفاعهای مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال جاری و 1401-1400 به صورت حضوری برگزار گردد.

(افراد مجاز به شرکت در جلسات دفاعیه: دانشجو، اساتید راهنما، مشاور، داوران و نماینده تحصیلات تکمیلی موسسه)

 

2- دروس عملی کلیه رشته­ها نظیر طرح، پروژه، هنرهای نمایشی و...از 1400/9/1 به صورت حضوری برگزار گردد. (دروس عملی در گروههای مختلف با تعداد نفرات محدود توسط مدرس مربوطه تفکیک شده و پس از هماهنگی با دانشجویان در محل موسسه قابل برگزاری است).

 

3- تشکیل کلاسهای تئوری مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) پس از انجام هماهنگی بین مدرس و دانشجویان از 1400/9/1 به صورت حضوری بلامانع است.

 

4- رعایت فاصله اجتماعی و حفظ پروتوکلهای بهداشتی توسط دانشجویان حاضر و استاد مربوطه در طول زمان برگزاری کلاسهای نظری و عملی الزامی است.

 

5- همراه داشتن کارت دیجیتال تزریق واکسن کرونا برای کلیه اساتید و دانشجویان الزامی است.

 

6- آزمونهای پایان نیمسال اول سال تحصیلی جاری (1401-1400) به صورت حضوری و توسط شخص استاد مربوطه با نظارت واحد آموزش انجام می­پذیرد.

 

سپاس از همراهی شما

آموزش موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017