مناسبت ها
08/15 1400

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان عزیز

 ((وام شهریه دانشجويي))

نیمسال اول1401-1400

 

مراحل جهت درخواست وام دانشجويي :

1- دانشجويان متقاضي وام ابتدا به سایت صندوق رفاه دانشجویی (www.swf.ir )مراجعه نمايند. (بخش پرتال دانشجوی،فاز دو،درخواست وام شهریه بدهند.)

2- در پایان ،مراجعه به دانشگاه به همراه کارت دانشجویی جهت تاییدیه ثبت نام.

 

تذكرات:

1-دانشجویان وردی جدید سال تحصیلی 1400 و دانشجویان ورودی سال های گذشته که برای اولین بار تقاضای وام دارند  و تاکنون سند تعهد ارائه ننموده اند صرفا با ارائه سند تعهد جدید امکان دریافت وام دارند.

2-به دانشجويانی که مشروط و یا به هر دلیل انصراف و یا اخراج از تحصیل شده باشند وام  تعلق نميگيرد .

3-دانشجو و ضامن که دارای بدهی غیر جاری(سررسید گذشته،معوق،مشکوک الوصول)و یا چک برگشتی به صندوق یا سیستم بانکی در هر مرحله از دریافت تسهیلات باشند وام تعلق نمیگیرد.

 

آخرین مهلت ثبت نام  تا   1400/09/20  

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوارشهیدکلانتری-کوی خیام-خیام10-لامعی5-صندوق پستی: 445-49175وکدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017