مناسبت ها
06/14 1400

 

تاریخ شروع انتخاب واحد

تاریخ پایان انتخاب واحد

رشته

1400/06/20

1400/06/24

کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی باید از بین دو درس اختیاری: 1- کارآفرینی  2- مهارت های زندگی دانشجویی و مازاد بر سقف واحدهای اختیاری یکی را به دلخواه انتخاب و بگذرانند.

 

نکات قابل توجه:

1- انتخاب واحد به صورت اینترنتی از طریق سامانه جامع آموزش می باشد.

2-  ثبت نام فقط در ایام مشخص شده، از ساعت 7:30 صبح زمانبندی جدول فوق برای هر مقطع  انجام می ­شود.

3- دانشجو موظف است قبل از انتخاب واحد، قسمتی از شهریه خود را به صورت علی الحساب به مبلغ 10/000/000 ريال (مقاطع کاردانی و کارشناسی) و مبلغ 15/000/000 ريال (مقطع کارشناسی ارشد) در همان روز به صورت پرداخت الکترونیکی از طریق سایت پرداخت نماید، و مابقی شهریه را تا پایان آذر 1400 واریز نماید. پیشنهاد می­گردد دانشجو پس از انتخاب واحد در روز بعد، انتخاب واحد خود را چک نماید. (تنها در صورتی که کلیه شهریه را پرداخت نموده اید و کلیه درسهای مورد نظر خود را اخذ کرده اید دکمه تأیید دانشجو را کلیک نمایید)

4-  با توجه به اینکه در سیستم جدید انتخاب واحد، مواردی از طریق پیامک به دانشجو ارسال می­ شود شماره تلفن همراه ثبت شده در پرونده دانشجو ملاک عمل خواهد بود، لذا در صورت تغییر، شماره تلفن همراه جدید خود را در سیستم جامع آموزشی قسمت تکمیل اطلاعات دانشجو تغییر دهید.

5- دانشجوي مشروطي کارشناسی و کاردانی حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد، مسئوليت رعايت اين بند به عهده دانشجو مي باشد.

6- مسئوليت رعايت پيش نياز يا همنياز و همچنين تعداد سقف مجاز واحد به عهده دانشجو بوده و در صورت عدم رعايت، دروس انتخابي توسط آموزش حذف می گردد.

7- شروع کلاسها 1400/06/27.

8- غیبت در دو هفته اول هر نیمسال به دلیل حذف یا اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نمی باشد در صورت غیبت، جزو سقف غیبتهای مجاز دانشجو محسوب می گردد. (غیبت مجاز 3 جلسه از کل جلسات می باشد)

 

نام و نشانی به انگلیسی
"Lamei Gorgani Institute of Higher Education"
Address: Lamei 5 Alley, Khayyam 10 St., Khayyam Ave, Shahid Kalantati Blvd., Gorgan, Golestan Province, Iran
Postal code: 4913946439
Phone Call: 017-32627958 -32627955 -32627959
نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017