مناسبت ها
04/23 1400

با توجه به شروع تعطیلات تابستانه دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی کشور بر اساس مصوبه جلسه 23 تیر ماه 1400 هیأت رئیسه موسسه کلیه فعالیتها ی اداری و آموزشی موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی

از تاریخ 1400/5/9 لغایت 1400/5/22 

تعطیل می باشد.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017