مناسبت ها
07/27 1399

ضمن عرض تبريك و خير مقدم و آرزوي موفقيت براي پذيرفته شدگان آزمون سراسری سال 99 مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی، توجه پذيرفته شدگان محترم را به نكات زير جلب مي نمايد. 

   ثبت نام  روز دوشنبه 99/07/28 در زمان ساعت اداری، با دردست داشتن مدارک ذیل، به مؤسسه شخصاً مراجعه نمایید. 

* مدارک لازم:

- اصل یا گواهی موقت مدرک پیش دانشگاهی و دو سری فتوکپی از آن (شامل دانش آموزان نظام جدید)

- ریزنمرات پیش دانشگاهی و فتوکپی از آن(شامل دانش آموزان نظام جدید)

- اصل یا گواهی موقت مدرک دیپلم و دو سری فتوکپی از آن

- ریزنمرات دیپلم و فتوکپی از آن

-  اصل شناسنامه و کارت ملي و دوسري فتوکپي از تمام صفحات آن  

 - ۶ قطعه عکس ۴*۳ تهیه شده در سال جاری برای خواهران و 8 قطعه عکس 4*3 در سال جاری برای برادران

-  مدرک نظام وظيفه عمومی جهت برادران و کپی آن 

- تأییدیه آخرین مدرک تحصیلی

  

تسهیلات:

- مساعدت در شرایط پرداخت شهریه

- استفاده از وام شهریه دانشجویی صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- استفاده از تغذیه دانشجویی

 

 

* تلفن های تماس جهت پاسخگویی: 32627958-017  و 09032227958  (ساعت پاسخگویی تلفنی ۸ صبح تا 14 بعدازظهر می باشد) 

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017