مناسبت ها
11/23 1398

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری، برنامه دفاع دانشجویان به شرح زیر است:

 

جلسه دفاع مورخه 98/11/30 ساعت 14

دانشجو

استاد راهنما

علی میرزائی جعفرلو

دکتر کتولی

بهاره بوجاریان

دکتر کتولی

آرام جعفری

دکتر پاسیان

جلسه دفاع مورخه 98/12/03 ساعت 14

دانشجو

استاد راهنما

فائزه شیخ حسینی

دکتر آقاجانبیگلو

الهام سادات موسوی

دکتر آقاجانبیگلو

مهتاب مقصودلو

دکتر قلیچ خانی

 

کلیه دانشجویان حداقل نیم ساعت زودتر در دانشگاه و اتاق دفاع حاضر باشند.

دانشجویان جهت هماهنگی با اساتید داور با مدیرگروه تماس بگیرید.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017