مناسبت ها
11/5 1398

پیرو اطلاعیه قبلی در زمینه پرداخت بدهی شهریه آندسته از دانشجویان که بدهی خود را تسویه ننموده اند هر چه سریعتر نسبت به پرداخت اقدام نمایند مسئولیت های عدم پرداخت(مشاهده نمرات،ثبت نام ترم جدید و...)متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

    

                                                                                                                                          امور مالی موسسه لامعی گرگانی

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017