مناسبت ها
04/24 1398

دانشجویان عزیز

مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی ترم تابستان 98 برگزار نمی کند.

تبصره1: 

  دانشجویانیکه تمایل به اخذ واحد کارآموزی و پروژه دارند با رعایت ضوابط و شرایط می توانند از تاریخ 1398/04/24 لغایت 1398/04/31 با مراجعه حضوری نسبت به انتخاب واحد اقدام کنید.

تبصره2:

 دانشجویانیکه حداکثر 8 واحد مانده برای فارغ التحصیلی دارند می توانند جهت تعیین تکلیف در تاریخ فوق به مؤسسه مراجعه نمایند.

تبصره3:

 واحد طرح نهائی رشته معماری(کارشناسی) در تابستان ارائه نمی گردد.

تبصره4:

دانشجویان کارشناسی معماری نمی توانند در تابستان نسبت به اخذ طرح های معماری بصورت میهمان اقدام کنند.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017