مناسبت ها
12/12 1397

 جلسه دفاع دانشجویان ارشد رشته مدیریت ساخت روز چهارشنبه 97/12/15 می باشد. 

      1- حسین صفاری  مقدم

      2- مصطفی رحمانی

      3- مجتبی صادقی

      4- امین طاطار

      5- غزلی

      6- احمدی

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017