مناسبت ها
07/4 1397

 

 روزهای کار اداری موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی لامعی گرگانی از اول مهر 1397 روزهای یکشنبه –دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه وپنجشنبه می باشد و روزهای جمعه و شنبه موسسه برای کارهای اداری تعطیل است.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017