مناسبت ها
04/17 1397

مدارك لازم جهت درخواست وام دانشجويي:

  1. تكميل فرم شماره 1
  2. تكميل  فرم شماره 2 و تاييد آموزش
  3. سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر 
  4. ضامن الزاماً باید كارمند رسمی دولت باشد   
  5. فتوكپي شناسنامه و کارت ملی  وکارت دانشجویی ازهر کدام یک برگ
  6. كپي حكم كارگزيني ضامن

تذكرات: 

  1. دانشجويانيكه قبلا وام دريافت نموده اند فقط فرم شماره 2 را تكميل و ارائه دهند.
  2. به دانشجويان ترم 5 به بالا و دو ترم متوالي مشروط، وام تعلق نميگيرد.
  3. مهلت درخواست وام حداكثر تا  97/05/15 خواهد بود .

 توجه: دانشجويان متقاضي وام جهت دريافت فرم شماره 1و2 به سایت موسسه مراجعه نمايند.

                                                                                                       

                                                                                                «امور دانشجویی»

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017