مناسبت ها
12/5 1396

قابل توجه دانش آموختگان عزیز لامعی گرگانی

 

از این تاریخ کلیه امور مربوط به مراحل دانش آموختگی صرفاً روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه انجام خواهد شد.

 

«روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی لامعی گرگانی»

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017