مناسبت ها
09/28 1397

 

تاریخ شروع دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات: 

97/10/01 از طریق سایت سیستم جامع آموزشی می باشد

دانشجویان میهمان برای دریافت کارت حضوراً به آموزش مراجعه نمایند.

توجه توجه!


قبل از ورود به جلسه امتحان کلیه موبایلها و ساعت هوشمند جمع آوری می شود از بهمراه داشتن آن جداً خودداری نمایید و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری آن ندارد. 

به ساعت شروع جلسات امتحانی توجه شود، ملاک ساعت و تاریخ در کارت ورود به جلسه می­باشد.

  - همراه داشتن کارت دانشجویی به همراه کارت ورود به جلسه در تمام جلسات امتحان الزامی است.

 

قبل از دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 98- 97 انجام مراحل ذیل الزامی است:

    - دانشجویان دقت نمایند قبل از دریافت کارت ورود به جلسه از منوی امکانات، نصب فونتها و ابزارگزارشات، را کلیک و ستاب مورد نظر را نصب نمایند.

    - تکمیل فرم نظر سنجی اساتید از طریق سیستم جامع آموزشی

    - تسویه حساب کامل با واحد مالی

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017