مناسبت ها
06/19 1397

در صورتي که تا کنون کار پژوهشي نظير«ثبت اختراع، چاپ کتاب و مقاله علمي و..» داشته ايد، جهت چاپ در کتابچه پژوهشي مؤسسه با شماره 09111779546 خانم نوروزي در ساعات 10 الي 14 و 20 الي 22 تماس حاصل بفرمائيد.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627955-017 و (دانش آموختگان) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017