مناسبت ها
11/3 1396

آشنایی با معماری اسلامی         استاد  خانم مهندس نظیف کار    96/11/07

روش تحقیق (مقطع کارشناسی)  استاد  خانم مهندس نظیف کار    96/11/07

مبانی نظری                           استاد  خانم مهندس نظیف کار    96/11/16

معماری ایران(مقطع ارشد)        استاد  خانم مهندس نظیف کار    96/11/25

روش تحقیق(مقطع ارشد)          استاد  خانم مهندس نظیف کار    96/11/25

 

طرح1 و 2   استاد آقای مهندس متولی     96/11/07

طرح5       استاد خانم مهندس لیوانی     96/11/15

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش) 32627958-017 و (امور مالی) 32627953-017 و (دانش آموختگان) 32627955-017 و (امور دانشجویی) 32627951-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017