مناسبت ها
06/20 1396

جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته GIS روز پنجشنبه 30 شهریور 96 ساعت 10 صبح

1- آقای آرش اکبرزاده ایلخچی 

2- آقای پورنیک فاضلی

3- خانم فاطمه آقاداودیان

برگزار می گردد.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017