مناسبت ها
03/27 1396

 

 جلسه توجیهی پایان نامه از شروع تا پایان برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد 

روز چهارشنبه 1396/03/31 ساعت 12 کلاس 303 برگزار می شود.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفن های تماس: 9-32627958-017 و 3-32627951-017

فکس:32627959 -017