مناسبت ها
06/11 1397

 

تاریخ شروع انتخاب واحد

تاریخ پایان انتخاب واحد

رشته

97/06/14

97/06/15

کلیه دانشجویان کارشناسی

97/06/17

97/06/18

کلیه دانشجویان ارشد

 

کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی باید از بین دو درس اختیاری: 1- کارآفرینی  2- مهارت های زندگی دانشجویی و مازاد بر سقف واحدها یکی را به دلخواه انتخاب و بگذرانند.

نکات قابل توجه:

1-  ثبت نام فقط در ایام مشخص شده، از ساعت 8 صبح زمانبندی جدول فوق برای هر مقطع  انجام می­شود.

2- دانشجو موظف است قبل از انتخاب واحد، قسمتی از شهریه خود را به صورت علی الحساب به مبلغ 5/000/000 ريال (مقاطع کاردانی و کارشناسی) و مبلغ 10/000/000 ريال (مقطع کارشناسی ارشد) در همان روز به صورت پرداخت الکترونیکی از طریق سایت پرداخت نماید، و مابقی شهریه را تا پایان آذر 97 واریز نماید. پیشنهاد می­گردد دانشجو پس از انتخاب واحد در روز بعد، انتخاب واحد خود را چک نماید. (تنها در صورتی که کلیه شهریه را پرداخت نموده اید و کلیه درسهای مورد نظر خود را اخذ کرده اید دکمه تأیید دانشجو را کلیک نمایید)

3-  با توجه به اینکه در سیستم جدید انتخاب واحد، مواردی از طریق پیامک به دانشجو ارسال می­ شود شماره تلفن همراه ثبت شده در پرونده دانشجو ملاک عمل خواهد بود، لذا در صورت تغییر، شماره تلفن همراه جدید خود را در سیستم جامع آموزشی قسمت تکمیل اطلاعات دانشجو تغییر دهید.

4- دانشجوي مشروطي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد، مسئوليت رعايت اين بند به عهده دانشجو مي باشد.

5- مسئوليت رعايت پيش نياز يا همنياز و همچنين تعداد سقف مجاز واحد به عهده دانشجو بوده و در صورت عدم رعايت، دروس انتخابي توسط آموزش حذف می گردد.

6- شروع کلاسها 97/07/01 باشد.

7- غیبت در دو هفته اول هر نیمسال به دلیل حذف یا اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نمی باشد در صورت غیبت، جزو سقف غیبتهای مجاز دانشجو محسوب می گردد. (غیبت مجاز 3 جلسه از کل جلسات می باشد)

8- حذف و اضافه از مورخه 97/07/09 لغایت 97/07/10 می باشد.

نشانی
نشانی:گلستان-گرگان-بلوار شهید کلانتری-کوی خیام- لامعی دهم(خیام دهم)-لامعی5-کدپستی :4913946439
تلفنهای تماس: (آموزش و امور دانشجویی) 32627958-017 و (امور مالی) 32627953-017 و (دانش آموختگان) 32627955-017 و (حوزه ریاست و فکس) 32627959-017